• استرونژیلوزها

استرونژيلوز تنفسی يا ديکتيوکولز يا برونشيت کرمی:

برونشيت کرمی يک بيماری تنفسی است که بوسيله ديکتيوکولوس ويويپاروس بوجود میآيد که از موکوس برونشها تغذيه میکند.

بيماری در اثر جراحت حاصل از وارد شدن و عبور لاروها در برونشيولها و آلوئولهای تنفسی ناشی میشود. گاهی به دنبال حضور انگل، عوامل باکتريايی نيز وارد عمل می شوند.

بيماری بيشتر در گاوهای نرجوان و در اولين سال تغذيه از علوفه ديده میشود.

علائم حاصل از آلودگی عبارت است از سرفه، تنفس سريع، حالت عمومی بد و گاهی مرگ ومير.

وسيله انتقال بيماری دفع ديکتيوکولها از طريق مدفوع(توسط گاوهای ايمن ولی ناقل) میباشد.

علائم بيماري معمولا 80 ـ 60 روی پس از آلودگی با لارو انگل آشکار میشود.

سرما (فصل زمستان) باعث از بين رفتن تعداد زيادی از لاروهای عفونی ديکتيوکول میشود.

پيشگيری:

پيشگيری عبارت است از رعايت مسائل مديريتی و از بين بردن انگلها و حتی واکسيناسيون .

جهت واکسيناسيون، گاوهای جوان را 15 روز قبل از بردن به چراگاهها مايه کوبی میکنند.

درمان:

جهت درمان میتوان از داروهای ضد انگلی آشاميدنی و يا تزريقی استفاده نمود.

اين داروها عبارتنداز لواميزول (11 ـ 5/5 ميلیگرم به ازای هر کيلو وزن بدن يا يک ساشه 5 گرم برای هر 60 کيلوگرم) و آلبندازول(هرقرص برای 40 يا 80 کيلوگرم)، فبانتل، فنبندازول ، نتوبيمين و ايورمکتين.

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه دامپروری کارن می باشد . (گروه طراحی ایده پردازان نوین البرز )