• دیستوماتوز

ديکروسليوز:

 ديکروسليوم لانسئولاتوم، انگلی است که در مرحله بلوغ در مجاری صفراوی جای میگيرد و بيشتر در گوسفند است تا گاو.

اين انگل فقط از صفرا تغذيه میکند در حالکيه فاسيولا از خون تغذيه میکند. بيشتر آلودگی در تابستان و در اثر خوردن مورچهها ( دومين ميزبان بعد از حلزون) به همراه علوفه رخ میدهد. علائم بيماری غير اختصاص است و عبارت است از ضعيف شدن حيوان.

درمان:

درمان بوسيله استفاده از يکی از داروهای ضد انگلی مانند آلبندازول میباشد.

همچنين میتوان از داروی نتوبيمين ( که از راه داخل عضلانی مورد استفاده قرار) استفاده نمود.

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه دامپروری کارن می باشد . (گروه طراحی ایده پردازان نوین البرز )